VEILIGHEID

Wij werken veilig of we werken niet. Samen werken we aan de veiligheidscultuur van onze organisatie. Ons doel is dat al onze medewerkers altijd eerst aan hun eigen veiligheid en die van hun collega denken. Iedereen moet bijdragen aan onze veiligheidscultuur op ieder niveau en op iedere afdeling in de organisatie.

Eerst ik! Eerst stellen wij onszelf de vraag Zijn de werkomstandigheden veilig genoeg? en Kan ik mijn collega aan het werk laten gaan? Veilig werken is een must. VDV cleaning verplicht alle personeelsleden, inclusief onderaannemers en uitzendkrachten, onze Eerst ik! gedragsregels en levensreddende Eerst ik! regels op de werkplek in acht te nemen.

Eerst ik! Gedragsregels

 1. definitief actielogo eerstIk ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid
 2. Ik attendeer anderen op veilig werken
 3. Ik neem maatregelen bij onveilige situaties, zo nodig leg ik het werk stil
 4. Ik accepteer altijd dat mensen mij aanspreken op mijn veiligheidsgedrag
 5. Ik meld alle ongevallen en bijna ongevallen via een meldingsformulier, om gezamenlijk hiervan te kunnen leren

Levensreddende Eerst ik! regels op de werkplek

Eerst zorg ik ervoor dat..

 1. .. ik fit ben om te werken
 2. .. wij niet roken tijdens werkzaamheden
 3. .. dat ik de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen draag
 4. ..  wij met veilig materieel op pad gaan en dat wij het correct gebruiken
 5. .. wij goed zichtbaar zijn
 6. .. ik weet welke risico’s samenhangen met dit werk
 7. .. ik een LMRA doe voordat wij het werk starten
 8. .. de werkplek beveiligd is tegen aanrijding
 9. .. wij alleen betreden met een geldige werkvergunning

Projecten

Vestigingen van de vandervalk+degroot groep

Vestiging NederlandBelgië Vandervalk + degroot
NederlandBelgië

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Facebook VDV cleaning
Twitter VDV cleaning
Linkedin VDV cleaning
Youtube VDV cleaning

Sitemap

google translate

Put inspectie Antwerpen

Moeskroen Wallonië

Asiadoc

Project Antwerpen

VDV Cleaning

imagesFrans
NLFR
Privacy Statement