SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

Social Return on Investment bij VDV cleaning

De huidige economische crisis in combinatie met de toenemende vraag vanuit opdrachtgevers voor invulling van SROI heeft ertoe geleid dat VDV cleaning een actieve bijdrage wil leveren aan de invulling hiervan, daar waar mogelijk. Dit houdt in dat binnen onze organisatie de mogelijkheden zijn bekeken en beoordeeld om een succesvolle invulling te kunnen geven aan SROI. Hierbij is duidelijk het standpunt ingenomen dat we moeten streven naar een langdurig dienstverband binnen de organisatie en minder naar het projectmatig (lees plichtmatig) inzetten van mensen voor de korte termijn. Het kunnen bieden van een langer dienstverband geniet hierbij duidelijk de voorkeur. Bij het projectmatig invullen van SROI bestaat het risico dat bij de kandidaat een bepaalde verwachting wordt gewekt waaraan niet voldaan wordt,  met (weer) een teleurstelling tot gevolg en dat is zeker niet onze doelstelling m.b.t. de invulling van SROI.

Wij bieden liever vijf succesvolle langdurige trajecten dan twintig kortstondige trajecten. Een andere doelstelling is om het aantal medewerkers dat via het traject SROI bij de organisatie binnenkomt te verhogen, zonder dat dit ten koste gaat van het huidige personeelsbestand. We moeten immers geen gat gaan graven om een ander te dichten. Op deze wijze trachten wij een succesvolle invulling te geven aan SROI en een zinvolle invulling te geven aan de krapte op de arbeidsmarkt, met name voor mensen met een achterstand hierop.

 

Projecten

Vestigingen van de vandervalk+degroot groep

Vestiging NederlandBelgië Vandervalk + degroot
NederlandBelgië

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Facebook VDV cleaning
Twitter VDV cleaning
Linkedin VDV cleaning
Youtube VDV cleaning

Sitemap

google translate

Put inspectie Antwerpen

Moeskroen Wallonië

Asiadoc

Project Antwerpen

VDV Cleaning

imagesFrans
NLFR
Privacy Statement