MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint steeds meer aan belang. Hoe langer hoe meer bedrijven besteden aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, de overheid gaat duurzaam inkopen, gemeenten letten op MVO bij aanbestedingen en ook steeds meer consumenten appreciëren dergelijke aanpak.

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat u naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat er om een balans te vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel het bedrijf als de samenleving.

VDV cleaning en MVO

Verantwoording nemen en afleggen voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied is een onmisbaar onderdeel van MVO. Dat betekent het verstrekken van eerlijke informatie aan de belanghebbenden (stakeholders) over de mens-, dier- en milieuvriendelijkheidaspecten van het product of dienst en het gehele productie- of uitvoeringsproces. VDV cleaning maakt zichtbaar hoe wij omgaan met zaken als rationeel waterverbruik, grondstofgebruik, recycling en transport. Ook geven we inzicht over hoe wij ons milieumanagementsysteem gebruiken in de richtlijnen en keurmerken voor de producten en diensten.

People

Veiligheid van onze medewerkers en hun werkomgeving staat voorop. Veiligheid is niet voor niets een zeer belangrijk thema binnen heel de vandervalk+degroot organisatie. Om dit in de dagelijkse praktijk te waarborgen is VDV cleaning VCA**-gecertificeerd. Daarnaast zijn onze medewerkers in het bezit van de certificaten Veilig werken in Riolen en gesloten ruimtes en Veilig werken langs de weg. Ergonomie, veiligheid en productiviteit gaan vaak hand in hand, daarom zoeken we voortdurend naar verbeteringen.

De term Social Return On Investment (SROI) is een veelgebruikte term de afgelopen periode als het gaat om het verrichten van werkzaamheden of diensten in opdracht van overheidsinstellingen. Steeds vaker wordt de opdrachtnemer gevraagd een actieve bijdrage te leveren ten aanzien van het bieden of bevorderen van werkgelegenheid aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

VDV cleaning draagt woonproject Casa di Mauro een warm hart toe. Casa di Mauro is eelogo casa mauron woonproject voor jongvolwassenen met een beperking gelegen tussen Kontich en Duffel. Door het grote tekort aan opvang voor personen met een beperking slaan ouders en zorgverstrekkers op eigen initiatief de handen in elkaar, om Casa di Mauro te verwezenlijken.

Planet

VDV cleaning maakt werk van het op de juiste wijze afvoeren en verwerken van RKG slib en veegvuil. Wij kunnen in eigen beheer de volledige slibverwerking voor u verzorgen. Wij besteden continu aandacht aan het zoeken naar hergebruik van gereinigde stromen. Energieverbruik is al jaren een belangrijk thema in het gehele bedrijf, zeker in het kader van onze ISO-14001 systematiek.

Profit

VDV cleaning kiest voor Rioleringsbeheer in de ruimste zin van het woord. Wij adviseren, reinigen, inspecteren en renoveren riolen en kunnen het gehele beheer en onderhoud en delen daarvan voor u uit handen nemen. VDV cleaning kan een zeer breed scala aan activiteiten bieden op het gebied van riolering. Door deze diversiteit aan activiteiten vertrouwen wij erop dat niet alleen onze financiële positie gewaarborgd blijft maar ook die van onze opdrachtgevers.

Projecten

Vestigingen van de vandervalk+degroot groep

Vestiging NederlandBelgië Vandervalk + degroot
NederlandBelgië

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Facebook VDV cleaning
Twitter VDV cleaning
Linkedin VDV cleaning
Youtube VDV cleaning

Sitemap

google translate

Put inspectie Antwerpen

Moeskroen Wallonië

Asiadoc

Project Antwerpen

VDV Cleaning

imagesFrans
NLFR
Privacy Statement