BOORKERNONDERZOEK

Riool vervangen of repareren? Misschien staat u als rioolbeheerder voor deze vraag. Die vraag wordt lastiger als de bovenbelasting van een riool verandert, bijvoorbeeld bij een weg waar zwaarder wegverkeer dan eerder wordt toegestaan. Belangrijk is dan de restlevensduur en de constructieve sterkte van de buis.

Met de rioolinspecties die wij uitvoeren, kunnen we een beeld schetsen van de toestand van het riool. Soms is behoefte aan aanvullend onderzoek naar constructieve sterkte en restlevensduur van de buis. Daar is een oplossing voor, namelijk boorkernonderzoek. Hiermee krijgen we extra inzicht in de reststerkte en de restlevensduur van betonnen riolering door een klein stuk van de buis uit te boren (de kern) en deze te onderzoeken. Het ‘gat’ dat dan ontstaat, wordt opgevuld met een rubberen plug. Deze vormt een goede, stabiele afsluiting.

Beslissingen over het vervangen, renoveren of repareren van buizen kunnen we daardoor beter onderbouwen. 

KLIC-melding

Voordat we boren, wordt een KLIC-melding gedaan. Aanwezige kabels en/of leidingen worden daardoor gelokaliseerd. Met de resultaten van die melding en de inspectiegegevens bepalen we een definitieve locatie van waaruit we gaan boren.

Onderzoek

De kern krijgt in het laboratorium een visueel-, mechanisch- en fysisch- chemisch onderzoek. Hierbij wordt de splijttreksterkte, wateropname en het volume van de boorkern bepaald. Ook wordt de carbonatatie diepte bepaald en de indicatieve druksterkte berekend. De proeven worden uitgevoerd volgens NEN-EN 12390-6, NEN-EN 12390-7 en CUR-aanbeveling 52.

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek stellen wij een rapportage over de boorkern op waarbij we de verwachte restlevensduur van de buis geven en advies geven om de buis eventueel te repareren of te vervangen.

 

Projecten

Vestigingen van de vandervalk+degroot groep

Vestiging NederlandBelgië Vandervalk + degroot
NederlandBelgië

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Facebook VDV cleaning
Twitter VDV cleaning
Linkedin VDV cleaning
Youtube VDV cleaning

Sitemap

google translate

Put inspectie Antwerpen

Moeskroen Wallonië

Asiadoc

Project Antwerpen

VDV Cleaning

imagesFrans
NLFR
Privacy Statement