ATU METINGEN

Diepteligging inmeten met ATU metingen

Met het ATU systeem kunnen we de diepteligging en de eventueel aanwezige vervuilingsgraad van leidingen inmeten. Het systeem werkt in met water gevulde leidingen en is daarom ideaal om in te zetten bij leidingen die lastig kunnen worden leeg gemaakt, maar waarvan wel behoefte is aan informatie. Denk dan aan zinkers, duikers en transportriolen. In de laatste maanden is de elektronica en het meetprogramma van de Afzetting Traceer Unit (het ATU-systeem) vernieuwd. De ATU metingen zijn nu nog nauwkeuriger en het kalibreren en ijken van de sensoren is verbeterd.  

 De uitkomsten van het ATU-systeem zijn zowel grafisch als in tabelvorm beschikbaar. Ook bij de diepteligging van gestuurde boringen, een techniek die veelvuldig wordt toegepast voor de aanleg van leidingtracé's, kan het ATU-systeem zijn diensten bewijzen. Het kan worden gebruikt tot een meetlengte van 1000 meter en een dieptebereik van 40 meter. Daarnaast is het bruikbaar voor zettingsregistratie zoals onder stortplaatsen en dijklichamen.

 

Projecten

Vestigingen van de vandervalk+degroot groep

Vestiging NederlandBelgië Vandervalk + degroot
NederlandBelgië

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Facebook VDV cleaning
Twitter VDV cleaning
Linkedin VDV cleaning
Youtube VDV cleaning

Sitemap

google translate

Put inspectie Antwerpen

Moeskroen Wallonië

Asiadoc

Project Antwerpen

VDV Cleaning

imagesFrans
NLFR
Privacy Statement