LEIDING REINIGEN VAN RIOOLPERSLEIDINGEN

Opzoek naar een leiding reiniger? De rioolpersleidingen zijn bij veel gemeenten geen onderdeel van het periodiek onderhoud. Toch blijkt in de praktijk dat er behoorlijke resultaten behaald kunnen worden door het laten reinigen van je leidingen. Denk bijvoorbeeld aan de nodige energiebesparing. Pompen verbruiken veel energie om het rioolwater door een deels dichtgeslibte leiding te pompen. In leidingen waar vloeistofstroom plaatsvindt, is de snelheid van de vloeistof in het midden het hoogst. Door de wrijving van de wand is de snelheid van de vloeistof aan de wand het laagst. Hierdoor heeft vuil kans om zich te hechten aan de wand, waardoor je de leidingen moet reinigen. Gevolg is doorstroomproblemen of gehele verstopping. Leidingen die verstopt zijn, moeten opgegraven en doorgezaagd worden. Bij periodieke je leidingen te reinigen is dit niet meer nodig. 

Hoe werkt een rioolpersleiding? 

Afvalwater komt via het drukrioleringen terecht in een pompput. Het afvalwater wordt vanuit deze put gepompt in een volledig gevulde leiding. Met behulp van deze rioolpersleiding wordt het afvalwater naar het 'normale' gemeentelijke rioolstelsel afgevoerd. Vervolgens is uw gemeente verantwoordelijk voor de afvoer van het afvalwater, de aanleg en onderhoud van het rioolstelsel.   

Leidingen reinigen met foampig 

De meest gebruikte manier voor leiding reinigen is door een foampig te gebruiken. Het is een zeer effectieve en snelle manier om vervuiling en/of aangroei uit een leiding te reinigen. Bij deze reinigingstechniek worden flexibele reinigingsproppen, de zogenaamde pigs, onder waterdruk door de leiding geperst. De speciaal ontwikkelde hogedruk-unit zorgt ervoor dat tijdens het reinigingsproces nooit de maximale werkdruk van de leiding wordt overschreden. Een leiding reiniger is dus zeer effectief. 

Andere methoden zijn: 

Alle mogelijkheden om leidingen te reinigen zijn toepasselijk. Daarom geven wij van VDV cleaning u graag een advies op maat om de leidingen te reinigen. 

Projecten

Vestigingen van de vandervalk+degroot groep

Vestiging NederlandBelgië Vandervalk + degroot
NederlandBelgië

Innovatief

ONDERGRONDS

 

Facebook VDV cleaning
Twitter VDV cleaning
Linkedin VDV cleaning
Youtube VDV cleaning

Sitemap

google translate

Put inspectie Antwerpen

Moeskroen Wallonië

Asiadoc

Project Antwerpen

VDV Cleaning

imagesFrans
NLFR
Privacy Statement